Bernadette
The Dare Night
Arm Aber Sexy : Sissi Cocotte, Bernadette, Yunok
The DARE Night : Wayatt, Bernadette, Mazigh, Mouataz
Move UR Gambettes : Serious A, Bernadette, Maelita
Infrason & Friends : Bernadette, Soul Ink, Orbes, Lebowskick