YOGI – DIAYSE
Lacroix : Sarto, Diayse, Jandal
Lundi Midi : Sarto, Diayse, Jandall