Kiko
Huma.a ‘Disorder’ : Lucye, D’Jmanency, Sonaröne, Saint Jean
Kiko, Wavesonik, Laborderie
Tunnel Vision : Alexander Robotnick, Vincent VIdal
Le patron est devenu fou
Electr’horizon : Minota aka Kiko, Jeen
Nuits Sonores 2013 Off : Kiko, Yogi