Kaffe Crème
Okwa
Ethyène
Sons of House ‘Permission’ : Kaffe Crème, Naux, Sancto
Cartes Records ‘Fête de la musique’: Ethyène, Dub Striker, Nofraje
USE90 : And.rea, Okwa, Ulric & Saad
Sonorama : Kickflip Mike, G2S, Kaffe Crème